Wednesday, April 4, 2007

bilik seni

Iklim Studio Atau Bilik Pendidikan Seni Visual Yang Kondusif.
1. Sebuah bilik pendidikan seni yang lengkap dan kondusifmemberi tahap keselesaan kepada pelajar/guru2. Kemudahan fizikal dan perbekalan pelajaran membantukegiatan pengajaran dan pembelajaran.3. Meningkatkan Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran 4. Menghasilkan pelajar yang mempunyai pengetahuan dankemahiran seni, budaya, kesedaran warisan, kemahiranvokasianal. 5. Melahirkan insan yang berketrampilan. 6. Menjamin prestasi dan potensi.
Kemudahan Asas:1. Papan tulis2. Meja guru3. Meja pelajar4. Kerusi PelajarSebahagian dari alat-alat yang telah dibekalkan, seperti senarai di bawah ini:1. Komputer2. Printer/ pengimbas3. Sebuah LCD 4. Papan putih5. Almari buku 6. Rak penyimpanan barang 7. Singki air8. Papan Pamer9. Peralatan mengajar (ABM)
FAEDAH YANG DIJANGKA1. Pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan denganlancer & berkesan 2. Pelajar dapat belajar dalam dalam situasi yang lebihselesa serta kondusif.3. Berperanan menyimpan fail, rekod, alat dan bahan pendidikan seni visual. 4. Bilik seni juga menjadi tempat menyimpan model-modelpengajaran, bahan-bahan rujukan seni seperti buku teks,risalah, iklan, katalog, objek kesenian, budaya tempatandan orang lain 5. Mencungkil bakat dan kebolehan pelajar melalui aktivitipameran dan apresiasi seni ke arah penghargaan karyaindividu dan orang lain.6. Menjadi sebuah bengkel yang digunakan dalam prosespembuatan kerja seni seperti kraftangan, mengadakan kerja kumpulan dan kerja individu.7. Menyelesaikan masalah pelaksanaan kegiatan kokurikulumkhususnya kelab seni dan pelbagai aktiviti persatuan.
RUANG BANGUNAN BILIK SENIBilik seni harus diubahsuai mengikut keperluan dan kefungsiannya dalam sesebuah sekolah. Fungsi bahagian-bahagian bilik PSV adalah seperti berikut: A. Ruang Bilik Utama§ Ruang ini menyediakan ruang pelajar untuk dalam sesi pengajaran danpembelajaran yang selesa. § Pelajar menggunakan ruang ini untuk bergerak dengan bebas dalamaktiviti seni visual. § Menyediakan papan kenyataan dan dinding yang luas bagi mempamerkankarya-karya pelajar. § Ruang untuk guru pendidikan seni membuat kerja-kerja perbengkelan.§ Menyediakan ruang simpanan fail-fail, buku rujukan, tempat menyimpankomputer dan peralatan seni jenis kering ataupun jenis basah.B. Setor Alat Pendidikan Seni Visual § Sebagai tempat menyimpan barang/alatan pendidikan seni.§ Tempat simpanan alat tulis. § Tempat simpanan maklumat, folio dan kerja kursus pelajar.§ Sebagai penyimpanan rekod-rekod terdahulu sebelum dilupuskankan.
C. Bilik Studio§ Rak-rak atau meja disusun untuk memudahkan pergerakan-pergerakanpenggunanya. § Tempat menyimpan maklumat-maklumat penting, berfungsi sebagaibilik pejabat serta berguna dalam sesi perbengkelan berkaitan denganseni.§ Tempat membuat rujukan, membaca dan mengadakan sesiperbincangan tentang meta pelajaran.§ Ruang menayangkan audio visual seperti radio, slaid, video, komputer atau televisyen.
SPESIFIKASI BILIK SENI VISUAL1. Dinding pembahagi ruang dalaman : Sempadan dinding sekat dengan papan lapis 2. Pintu :Sekurang-kurangnya 2 buah pintu utama 3. Tingkap : Semua tingkap ram kaca berlaras4. Singki:12 buah singki 5. Elektrikal : Berdasarkan piawaian SESBMata lampu : 10Mata palam 13 amp : 8Mata kipas : 6Penyaman udara : 16. Kemasan dinding :Semua permukaan dinding dicat 7. Keselamatan :Semua pintu dan tingkap di bahagian luar perlu dipasang grill

No comments: